Proxima Blokada Kokpitowa

Blokada Kokpitowa to nowoczesne mikroprocesorowe programowane urządzenie chroniące samochód przed kradzieżą. Rozbrojenie blokady polega przykładowo na: 1. naciśnięciu hamulca nożnego, 2. włączeniu ogrzewania tylnej szyby, 3. wyłączeniu ogrzewania tylnej szyby, 4. zwolnieniu hamulca nożnego. Przykładowy kod jest długości 4. Analizowane są dwa dowolnie wybrane przyciski/przełączniki oraz stacyjka i zapamiętywane są ich kolejne stany włączenia i wyłączenia. Maksymalna długość kodu (ilość włączeń/wyłączeń) wynosi 12.